Pravilnik o provedbi nabave:
Pravilnik o provedbi nabave ispod zakonskih vrijednosnih pragova

Plan jednostavne nabave: 


Plan jednostavne nabave 2017.g. br.6
Plan jednostavne nabave 2017.g. br.5
Plan jednostavne nabave 2017.g. br.4
Plan jednostavne nabave 2017.g. br.3
Plan jednostavne nabave 2017.g. br.2
Plan jednostavne nabave 2017.g. br.1

Plan bagatelne nabave 2016


Otvoreni postupci jednostavne nabave: