Temeljem članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj: 120/2016), objavljujemo da v.d. ravnatelj Studentskog centra Split, Stenko Dell Orco, dipl.oecc., nije u sukobu interesa te da nema gospodarskih subjekata s kojima Studentski centar Split kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno čl. 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

Sva nadmetanja objavljena su u:
Elektroničkom oglasniku javne nabave možete pogledati na linki.