TELEFONSKI BROJEVI U STUDENTSKOM CENTRU SPLIT
Studentski informacijski centar SIC: 344-405

Centrala (Cvite Fiskovića 3) 021/361-853, 362-946
fax:346-770
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ravnatelj 021/361-309
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnik ravnatelja 021/322-724
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnik 021/361-853 lok. 14
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


KADROVSKA SLUŽBA
021/361-853
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


ADMINISTRATOR INFORMATIČKOG SUSTAVA
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  


SLUŽBA ZA FINANCIJE, KNJIGOVODSTVO I KONTROLING
Rukovoditeljica  021 361-853 lok.19, Fax: 021/361-020
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Glavni knjigovođa 021/361-853 lok.21
Likvidator 021/361-853 lok.22
Financijski knjigovođa 021/361-853 lok.22
Materijalni knjigovođa 021/361-853 lok. 23
Obračunski službenik 021/361-853 lok. 20
Blagajnik 021/361-853 lok. 26
Skladište 021/386-734 ; 021/386-774


SLUŽBA NABAVE I PRODAJE
021/339-039    021/361-853 lok.15
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   


SLUŽBA STUDENTSKE PREHRANE
Rukovoditeljica 021/487-053
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
RESTORANI


HOSTEL SPINUT 021/386-733
EKONOMIJA 021/430-713
FESB 2  021/305-980
GAF  021/468-926

 
STUDENTSKI OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA
Pravni fakultet 021/393-556
Ekonomski fakultet 021/430-713
Medicinski fakultet 021/557-921
PMF 021/387-020
Filozofski fakultet 021/490-310 ; 021/490-280
FESB "STOP" 021/305-664


SLUŽBA STUDENTSKOG SMJEŠTAJA I TURISTIČKIH POSLOVA
Rukovoditelj: 021/881-585, 021/440-975
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Voditelj doma: 021/881-585, 021/440-975
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rezervacija smještajnih kapaciteta "Studentskog centra Split": 021/440-982
Kontakt osoba: Domagoj Delija - viši referent za ekonomsko financijske i turističke poslove
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent smještaja: 021/386-727, fax: 021/386-727
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Evidentičar smještaja: 021/386-727, fax: 021/386-727
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za ekonomsko financijske poslove: 021/386-733, fax: 021/386-727
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


STUDENTSKI DOMOVI
"Bruno Bušić"  021/386-727, 021/ 386-727
Spinutska 37
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

"Omladinski Hostel Spinut"  021/386-711, 021/386-733, fax: 021/386-774
Spinutska 39
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (recepcionar)

"Dr. Franjo Tuđman"  021/440-999, fax: 021/440-958
Cvite Fiskovića 3
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (domaćica smještaja)


SLUŽBA STUDENT SERVISA
Rukovoditelj 021/347-434 ,021/ 346-647
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Koordinator usluga student-servisa 021/347-434