TELEFONSKI BROJEVI U STUDENTSKOM CENTRU SPLIT

Student servis: 021 / 347 - 434

Služba smještaja: 021 / 440 - 991

Služba prehrane: 021 / 440 - 992

Protokol: 021 / 361 - 853, 
fax:210 / 346 - 770
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ivan Žižić
Ravnatelj
e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Pomoćnik ravnatelja za djelatnosti: 021 / 440 - 975
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


ADMINISTRATOR INFORMATIČKOG SUSTAVA
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  


SLUŽBA ZA FINANCIJE, KNJIGOVODSTVO I KONTROLING
Rukovoditeljica  021 / 361 - 853 
Fax: 021 / 361 - 020
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Glavni knjigovođa 021 / 361 - 853
Likvidator 021 / 361 - 853 
Financijski knjigovođa 021 / 361 - 853
Materijalni knjigovođa 021 / 361 - 853
Obračunski službenik 021 / 361 - 853
Blagajnik 021 / 361 - 853
Skladište 021 / 386 - 734 ; 021 / 386 - 774


SLUŽBA NABAVE I PRODAJE
021 / 339 - 039   
021 / 361 - 853 


SLUŽBA STUDENTSKE PREHRANE
021 / 440 - 992 

HOSTEL SPINUT 021 / 386 - 733
EKONOMIJA 021 / 430 - 713
FESB 2 021 / 305 - 980
GAF 021 / 468 - 926

STUDENTSKI OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA
Pravni fakultet 021 / 393 - 556
Ekonomski fakultet 021 / 430 - 713
Medicinski fakultet 021 / 557 - 921
PMF 021 / 387 - 020
Filozofski fakultet 021 / 490 - 310 ; 021 / 490 - 280
FESB "STOP" 021 / 305 - 664
 
SLUŽBA STUDENTSKOG SMJEŠTAJA I TURISTIČKIH POSLOVA
021 / 440 - 991

Voditelj doma: 021 / 881 - 585
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rezervacija smještajnih kapaciteta "Studentskog centra Split": 021 / 440 - 982
Kontakt osoba: Domagoj Delija - viši referent za ekonomsko financijske i turističke poslove
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent smještaja: 021 / 386 - 727,
fax: 021 / 386 - 727
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Evidentičar smještaja: 021 / 386 - 727,
fax: 021 / 386 - 727
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za ekonomsko financijske poslove: 021 / 386 - 733, fax: 021 / 386 - 727
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


STUDENTSKI DOMOVI
"Bruno Bušić"  021 / 386 - 727, 021 / 386 - 727
Spinutska 37
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

"Omladinski Hostel Spinut"  021/386-711, 021/386-733,
fax: 021/386-774
Spinutska 39
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (recepcionar)

"Dr. Franjo Tuđman"  021 / 440 - 999,
fax: 021/440-958
Cvite Fiskovića 3
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (domaćica smještaja)


SLUŽBA STUDENT SERVISA
021 / 346 - 647
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.