Skup „Poduzetništvo mladih u sektoru ekološke poljoprivrede“ održat će se u utorak, 18. travnja, u 12 sati, u svečanom amfiteatru Ekonomskog fakulteta Split, Cvite Fiskovića 5.
Na skupu će mladi moći saznati više o temama zašto je ekološka poljoprivreda poslovna prilika za mlade, o mogućnostima financiranja kroz ESI fondove te o primjerima dobre prakse i provedenim projektima Javne ustanove RERA SD.
Predavači su Jozo Sarač, dipl. oec. - v.d. ravnatelja JU RERA SD, Jelena Petrov, mag. oec. - viša savjetnica JU RERA SD, Inga Jelavić, dipl. oec. - direktorica u SCALA d.o.o. i Frane Cvitanić mag. oec. - direktor u AVENSYS d.o.o. U organizaciji događanja sudjelovala je i Alumni udruga Ekoinomskog fakulteta.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu i poslušaju kako se mogu uključiti u ovaj način samozapošljavanja i unaprjeđenja sektora poljoprivredne proizvodnje RH, koristeći vrlo značajan resurs bespovratnih sredstava iz europskih fondova.

PLAKAT