Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 8. i 9. svibnja 2017. će se u organizaciji IRI klastera organizirati Entrepreneurship and innovation konferencija koja okuplja relevantne stručnjake iz područja istraživanja i razvoja te pruža jedinstvenu priliku za upoznavanje s najnovijim trendovima u području organizacije R&D aktivnosti, komercijalizacije tehnologije, dobivanja javnih sredstava i financiranja poslovnih investicija kroz fondove rizičnog kapitala.
Iskoristite priliku za upoznavanje nacionalnih politika i javno-privatnih platformi za istraživanje i razvoj te financiranje R&D aktivnosti. Profitirajte od tuđih iskustava te iskoristite potencijal IRI quadruple helix inovacijskog sustava za razvoj novih proizvoda i unaprjeđenje Vašeg poslovanja.
Konferencija je participativnog oblika te protežira rad u manjim skupinama; gdje programom dominiraju panel rasprave, radionice i neformalno druženje. Konferencija je namijenjena istraživačima, tvrtkama i fizičkim osobama koje već rade u R&D sektoru ali žele proširiti krug osoba s kojima surađuju, kao i onima koji tek ulaze u ovo područje i žele se upoznati sa mogućnostima suradnje.
Više o događanju I programu možete naći na: https://goo.gl/forms/cBddidez9CwBtWuP2
Program događanja (PDF)