Kongres „Europska sigurnost i terorizam u doba migracijske krize“, u organizaciji Europske udruge studenata prava - ELSA Split, održat će se u Hotelu Park u Splitu 5. i 6. svibnja.
Na kongresu od predavača sudjeluju: Damir Krstičević (potpredsjednik Vlade i ministar obrane), Dubravka Šuica (potpredsjednica Odbora za vanjske poslove u Europskom parlamentu), Tonino Picula (zastupnik u Europskom parlamentu), Jozo Radoš (zastupnik u Europskom parlamentu i bivši ministar obrane), Željana Zovko (zastupnica u Europskom parlamentu), dr.sc. Miro Kovač (bivši ministar vanjskih poslova), Ranko Ostojić (bivši ministar unutarnjih poslova), dr.sc. Tonći Prodan (stručnjak za sigurnost), dr.sc. Jurica Botić (stručnjak za političku geografiju), doc.dr.sc. Ines Medić (Pravni fakultet u Splitu), izv.prof.dr.sc. Petra Amižić Jelovčić (Pravni fakultet u Splitu) i doc.dr.sc. Marija Boban (Pravni fakultet u Splitu).
Dokumenti
Program