Dan Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu po prvi puta će se svečano obilježiti, u utorak, 16. svibnja, s početkom u 16 sati u zgradi Studentuša, Zrinsko-Frankopanska 38. Tom prigodom će Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu dodijeliti priznanja za izniman doprinos sukladno Pravilniku o nagrađivanju studenata, studentskih udruga, profesora, sveučilišnih sastavnica i infrastrukturnih jedinica Sveučilišta. Iz Studentskog zbora, također, obavještavaju sve studente našeg Sveučilišta kako je donesena Odluka o sufinanciranju svih „IJADA“. Naime, za sve zainteresirane studente koji su planirali sudjelovati na jednom od studentskih projekata, kao što su humanijada, elektrijada, tehnologijada i dr. Studentski zbor će financirati troškove prijevoza i izrade prigodnih majica, dok studenti plaćaju trošak smještaja.
Popis projekata kojim se financiraju troškovi prijevoza i majica: http://www.szst.unist.hr/studentski-zbor-sveucilista-u-splitu-financirao-put-i-majice-za-ijade/