Uoči obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica - 20. lipnja te potaknuti trenutnim društvenim događajima i odnosima koji se odvijaju posljednjih mjeseci na nacionalnoj razini po pitanju izbjeglica te prihvaćanja i integracije izbjeglica i migranata u Splitu i Hrvatskoj, SKAC ST u suradnji sa ostalim partnerima organizira konferenciju na našem Sveučilištu na tu temu. Konferencijom će se dati doprinos kvalitetnoj javnoj raspravi o ovom kompleksnom društvenom pitanju.
Konferencija se održava u sklopu projekta "Youcat International 2017 : Razvoj socijalnih projekata"
Predavanja, edukacije i radionice odrat će se u Splitu od 8. do 10. lipnja: TEMA: ULOGA, BUDUĆNOST I POTREBE IZBJEGLICA U HRVATSKOM DRUŠTVU
► ČETVRTAK, 08. 06. 2017. , 19:00h : PREDSTAVLJANJE RADA SLUŽBE ZA IZBJEGLICE - JRS - - Sveučilišna knjižnica u Splitu, sjeverni toranj
• Predstavljanje rada JRS - aktivnosti i tima 
• Prezentacija o trenutoj situaciji vezanoj uz izbjeglice - naglasak na Hrvatsku, ali i osvrt na Europu 
• gledanje filma i rasprava nakon toga

► PETAK, 09.06.2017. 16:00h : PRAVNI ASPEKT RADA S IZBJEGLICAMA - Sveučilišna knjižnica u Splitu, sjeverni toranj
• postupak azila u Hrvatskoj • prava osoba koje su ostvarile međunarodnu zaštitu • predstavljanje osnovnih pojmova iz pravne terminologije

► SUBOTA: 10.06.2017. , 10:00h : IZAZOVI RADA S IZBJEGLICAMA : rad i vježbe na stvarnim slučajevima iz prakse, prostorije udruge Skac_St
    (A.G.Matoša 56 - LOKACIJA: http://bit.ly/prostor_skaca_na_spinutu )
• kulturne razlike i kulturni šok • rad i vježbe na stvarnim slučajevima iz prakse • izlaganje JRS prevoditelja koji je i sam prošao cjelokupni proces traženja azila - diskusija

INTERAKTIVNA PREDAVANJA I RADIONICE VODIT ĆE PREDSTAVNICI I VOLONTERI UDRUGE JESUIT REFUGEES SERVICE – JRS: http://www.jrs.hr/