Konferencija International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS) održava se od 13. do 15. lipnja u Hotelu Lav u Podstrani.  
Udruženje je osnovano 2000. godine kao međunarodna neprofitna udruga, sa sjedištem u Vancouveru, Kanada. Neki od ciljeva Udruženja IAFMHS  su poboljšanje standarda forenzičkih usluga mentalnog zdravlja u međunarodnoj zajednici, promicanje međunarodnog dijaloga o forenzičnom mentalnom zdravlju, u svim njegovim aspektima, uključujući nasilje, kao i nasilje u obitelji, promicanje obrazovanje, obuke i istraživanja u području forenzičnog mentalnog zdravlja i sl.
Uz to, organizacijom godišnjih konferencija želja je omogućiti za razmjenu informacija o najnovijim istraživanjima, razvoju programa, pravnim, administrativnim i etičkim pitanjima.  Tema ovogodišnje konferencije je vezana uz izbjegličku krizu, a na otvaranju održanom utorak, 13. lipnja, mnogobrojne sudionike konferencije pozdravili su predsjednik Udruženja dr. Mike Doyle, dr. Roger Almvik predsjednik Organizacijskog odbora konferencije te u ime akademske zajednice prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu.