U sklopu projekta "Prepoznaj i spasi me", koji ima za cilj upoznati i educirati mlađu populaciju s problematikom trgovine ljudima, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti organizira niz predavanja stručnjaka i znanstvenika 17. i 18. listopada s početkom u 9 sati u prostorijama Odjela, I. kat, učionica B1-43, Ruđera Boškovića 33, Split.

Predavači su mr. iur. Dubravko Jackiv, OKCP Ravnateljstva policije, Silvana Nikolić, dipl. soc. Služba rada s mladima GDCK Split, doc. dr. sc. Toni Perković, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, dr. sc. Ana Jeličić, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, Nevena Aljinović, dipl. iur. Sveučilišni odjel za forenzične znanosti te predavači gosti s Odjela organiziranog kriminaliteta PU Splitsko-dalmatinske i s Odjela prevencije PU Splitsko-dalmatinske.

Sudionici u projektu su Gradsko društvo Crvenog križa Split, Strukovna udruga kriminalista, Regionalni klub IPA Splitsko-dalmatinska, Sindikat policijskih službenika, Odjel organiziranog kriminaliteta PU Splitsko-dalmatinska i Odjel prevencija PU Splitsko-dalmatinska, uz podršku PU Splitsko-dalmatinske, dok je projekt financirao Studentski zbor Sveučilišta u Splitu.

Prema statističkim podacima Nacionalnog programa za suzbijanje trgovanja ljudima, trgovanje ljudima u kontinuiranom je porastu. U 2010. godini broj žrtava trgovanja ljudima u RH bio je 7, dok je u 2015. godini taj broj porastao na 38. Cilj projekta „Prepoznaj i spasi me“ je smanjenje žrtava trgovanja ljudima. Stoga Vas pozivamo da dođete na Sveučilišni odjel za forenzične znanosti gdje će stručne osobe održati predavanja o navedenoj problematici.