U petak, 24. studenog 2017. s početkom u 11:00 sati predavanje na temu "Politika pamćenja hrvatsko-američke književnosti: Bogdan Radica, Vladimir Goss, Josip Novakovich i Courtney Angela Brkic" održat će izv. prof. dr. sc. Jelena Šesnić, Filozofski fakultet u Zagrebu. Predavanje će se održati za studente i profesore u multifunkcionalnoj dvorani Sveučilišne knjižnice u Splitu.
Kako živimo u vremenu, s jedne strane, „hipertrofije pamćenja“ (Huyssen), a s druge, u eri krize pamćenja uzorkovanoj globalizacijskim i post-nacionalnim procesima, izlaganje će se pozabaviti suvremenom pozicijom i važnošću pamćenja. U prvome dijelu ukratko će biti riječi o pojmovima poput; kolektivno i društveno pamćenje, individualno pamćenje, različitim mehanizmima pamćenja i raznolikim mnemoničkim zajednicama. Potom će se ukazati na konkurentsko, ali i solidarno prožimanje historiografije i diskursa pamćenja, da bi se potom pažnja usmjerila na specifične književne žanrove pamćenja, osobito u hrvatsko-američkoj književnosti 20. i 21. stoljeća. Ukratko će biti predstavljena relevantna djela, fikcionalna i nefikcionalna, predstavnika četiriju naraštaja hrvatsko-američkih pisaca na razmeđu dvaju kulturnih i lingvističkih sustava: Bogdan Radica, Vladimir Goss, Josip Novakovich i Courtney Angela Brkic. Svaki od ovih autora razvija ili se oslanja na specifičnu poetiku i politiku pamćenja, prikazujući tako neke ključne trenutke i procese nacionalne i globalne povijesti 20. stoljeća, koje je pred nas stavilo velike izazove kolektivnom pamćenju i zaboravu.

Jelena Šesnić rođena je 1974. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu iz predmeta anglistika i komparativna književnost stekla je 1997. godine, magisterij 2001., a doktorat Zagrebačkog sveučilišta 2005. godine. Od 1998. zaposlena je na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, sada u zvanju izvanrednoga profesora. Održava niz kolegija iz američke književnosti i kulture, te predaje na svim razinama studija, od preddiplomske do doktorske. 2011-2013. obnašala je dužnost pročelnice Odsjeka za anglistiku. 
Usavršavala se u inozemstvu, u nekoliko navrata u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se posebno ističe jednogodišnji boravak na University of Virginia kao Fulbright Predoctoral Fellow (2002/3). Dobitnica je niza stipendija za znanstveni rad i stručno usavršavanje, koje je koristila na Johannes-Guttenberg-Universität Mainz (Njemačka), u nekoliko navrata u knjižnici J-F-Kennedy Bibliothek für Nordamerikastudien pri Freie Universität u Berlinu (Njemačka). Sudjelovala je u radu radionice Junior Researchers Forum pri European Science Foundation, održanoj u Maynoothu (Irska). 
Autorica je dviju knjiga: From Shadow to Presence: Representations of Ethnicity in Contemporary American Literature (Rodopi, 2007) i Mračne žene: prikazi ženstva u američkoj književnosti, 1820-1860. (2010), te urednica i su-urednica dvaju zbornika, a radove objavljuje u domaćim i stranim publikacijama. 2010., na njezinu inicijativu i uz svesrdnu pomoć kolega iz akademske zajednice, osnovano je Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS), koje je član srodne europske asocijacije (EAAS). Tajnica je HUAmS-a, potpredsjednica AASSEE (Association for American Studies in South Eastern Europe), te članicom i sljedećih strukovnih udruženja: Hrvatsko filološko društvo (HFD), Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS), The European Society for the Study of English (ESSE), Modern Languages Association (MLA) i American Comparative Literature Association (ACLA).  
Surađivala je na nekoliko domaćih znanstvenih projekata, a trenutno je dio istraživačkog tima na projektu „A Cultural History of Capitalism: Britain, America, Croatia“, koji podupire Hrvatska zaklada za znanost. Uz teme iz američke književnosti i kulture, te komparatističke teme, u posljednje vrijeme radi na istraživanjima kulturne produkcije hrvatske anglofone dijaspore (s naglaskom na SAD-u) od kraja 19. stoljeća te posebno tijekom i nakon Hladnoga rata.