Događaj je održan u sklopu projekta „Pomorski menadžment za 21. stoljeće – održiv i inteligentan razvoj obalnog područja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u području Pomorskog menadžmenta te unapređenje istoimenoga sveučiličnoga diplomskog studija“, kojem je nositelj Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu zajedno s projektnim partnerima: Lučka uprava SDŽ, Stowarzyszenie B-4, Hrvatska udruga poslodavaca, Nautika Centar Nava d.o.o., Marine Kaštela d.o.o., Bav-Adria Yachting d.o.o., Plovput d.o.o. Trajanje projekta je od 19.06.2015. do 18.09.2016., a ukupna vrijednost projekta je 1 950 924,34 kuna, od čega 1 853 378,12 kuna čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH.

Cilj konferencije je bio predstaviti rezultate istoimenog projekta kojeg je Pomorski fakultet u Splitu provodio zajedno sa svojim partnerima, a u sklopu kojeg su, između ostalog, istražene potrebe tržišta rada iz područja pomorskog menadžmenta, napravljena modernizacija studijskih programa preddiplomske i diplomske razine studija pomorskog menadžmenta, te proveden pilot-projekt organiziranja studentske prakse u partnerskim tvrtkama.

Uz pozdravni govor dekana prof.dr.sc. Nikole Račića, kratko izlaganje o ostvarenim rezultatima je održala stručna voditeljica projekta prof.dr.sc. Merica Slišković, a u ime rektora prof.dr.sc. Šimuna Anđelinovića, nazočne je pozdravila i prorektorica prof.dr.sc. Rosanda Mulić.
Projekt je uključivao i pilot model stručne prakse za studente, te su dvoje od ukupno 11 studenata uključenih u projekt, podijelili svoja iskustva kao prva generacija pomorskog menadžmenta koja je imala priliku za stručnu praksu tijekom ovog studija.
Završna konferencija je obuhvatila i stručna izlaganja Tomislava Batura, pomoćnika ravnatelja Lučke uprave Ploče, zatim izlaganje Elen Twrdy, dekanice Fakulteta za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani, potom Ive Bašića, savjetnika ministra turizma RH, i Ive Kuliš iz HGK Split.