Alumni udruga Ekonomskog fakulteta u Splitu organizira predavanje prof. dr. sc. Željka Garače na temu "KRIPTOKUNA - Koncept rješavanja problema blokiranih građana". Predavanje će se održati u srijedu, 28. ožujka, s početkom u 19 sati u malom amfiteatru Ekonomskog fakultetu u Splitu, Cvite Fiskovića 5.

Inovativan i zanimljiv prijedlog rješavanja jedne od gorućih tema za veliki broj hrvatskih građana izložit će na tribini udruge alumna EFST član Željko Garača, diplomirani inženjer elektrotehnike, magistar računalnih znanosti i doktor ekonomskih znanosti.