Na ovogodišnjem Festivalu znanosti, u petak, 20. travnja 2018. godine, u Caffe baru Tinel u Kampusu, održana je Ćakula s duhovnikom na temu „Otkrivanje Svetog“. Ovoga puta Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije u suradnji sa Studentskim centrom Sveučilišta u Splitu ugostilo je Zbor Mihovil iz  Župe sv. Mihovila Arkanđela sa Kamena u Splitu, koji je uz predavanje o Otkrivanju Svetog  glazbeno animirao susret.
Nakon uvodnih pjesama Zbora Mihovil, riječima dobrodošlice povjerenik za mlade dr.sc. don Mihael Prović pozdravio je nazočne i svima zaželio da uz večerašnje predavanje i duhovnu glazbu otkriju svoj put svetosti. Predavanje o „Otkrivanju Svetog“ dr.sc. don Mihael Prović nastavnik na Katedri religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu podijelio je u dva dijela. U prvom je govorio općenito o pojmu i definiranju svetog i svetosti te o našem odnosu prema otkrivanju svetosti - svoje osobne, svojih bližnjih, te otkrivanju svetosti samog Boga, koji nas poziva na svetost vlastitog života. U drugom dijelu govorio je o svecima, njihovim životima i utjecajima na svijet, te metodama i načinima kako se može postati svet. 
Uvodnim nagovorom u tumačenju Riječi Božje predavač je pokušao potaknuti prisutne na razmišljanje o prolaznosti svoga ovozemaljskog života. „Život, kojeg sad živimo tek je privremen, prolazan – darovan. Kako ga živimo?! Radimo li ustrajno na tome da ga živimo u skladu sa Božjim zapovijedima?! U Kraljevstvo Nebesko, kojeg sveta majka Crkva naviješta, pristupit će samo svet čovjek, čija se pak svetost očituje u poniznosti, skromnosti i u izgrađenosti vlastitog odnosa sa Gospodinom. To Kraljevstvo Nebesko živimo već ovdje na zemlji al ne u potpunosti jer smo grešni i grijeh nam uskraćuje potpuno radost suživota s Bogom koju ćemo tek živjeti u onostranosti. Da bismo otkrili svoj put svetosti potrebno je stoga za života upoznati sebe, svoje mane, i svoje vrline, kako bi se tada u spoznanju svoje nesavršenosti čovjek težio suobličiti slici svojega Stvoritelja. Na tom putu na raspolaganju je uvijek Crkva, koja dijeljenjem svetih sakramenata pomaže čovjeku približiti se Istini i Ljubavi preko suživota sa svojim bližnjima i Bogom.“ 
Nakon seta pjesama uslijedio je drugi dio predavanja u kojem se pokušalo dati odgovor na pitanje: „Kako postati svet?“. U tu svrhu don Mihael se osvrnuo na živote već dobro nam poznatih svetaca. „Svaki od njih prije svega otkrio je svoj smisao i svoj put svetosti koji je bio usmjeren prema svom bližnjem, i prema Bogu samom. Istina da možda nisu u potpunosti promijenili svijet, nije pesimistična već je zapravo puna optimizma, što se zahvaljujući njihovim karizmama i danas pokušava pomoći siromašnim, bolesnim i svim ljudima koji su u bilo kakvoj duhovnoj ili tjelesnoj potrebi.“ Don Mihael je pozvao sve prisutne da se ne boje otkrivati svoj put svetosti te da budemo što više slični, suobličeni Bogu u njegovoj jedinstvenosti, istinitosti i dobroti. Na kraju predavač ističe kako naš poziv na svetost zahtjeva odvažnost. „Svetost je odlika hrabrih i jakih. Mlakost nije osobina kojom možemo otkriti Svetost u Bogu i ostvariti je u osobnom životu i suživotu s drugima.“  
Riječima kojima zaključuje svoje predavanje, ma koliko izgledale obeshrabrujuće, prožete su istinom, po kojoj se svaki čovjek spašava, a to su: „Put svetosti, uzak je put. Put razapinjanja. Put odricanja i žrtve. Put svakodnevnog umiranja sebi i svojim užicima. Put darivanja sebe za Boga i drugoga.“ 
Publici su se predstavili i mladi iz Zbora Mihovil koji je osnovan 2006. godine u Župi svetog Mihovila Arkanđela Kamen (Split), a od 2012. godine djeluje u nešto novijem glazbenom izričaju pjevajući worship-gospel. 
Sastav, kojeg vodi gosp. Mate Pocrnjić, broji 20-ak članova koji se redovito sastaju te tako animiraju svete mise za mlade. Osim vokalnom dijelu, velika pažnja sada je posvećena i instrumentalnom tako da u sklopu samog zbora djeluje i bend koji prati nastupe. Mladi glazbenici imaju podršku otaca karmelićana koji djeluju u župi na čelu sa župnikom o. Antom Kneževićem. Sve ide prema tome da se u mladima, kroz razna događanja, izgradi i podrži pravilan duhovni i moralni život. 
Zbor Mihovil zapaženo sudjeluje na brojnim festivalima duhovne glazbe kao što su: Uskrs fest, Hosana fest, Marija fest, Papa fest, Krapina fest, Sudamja fest. Nastupaju i na raznim manifestacijama poput „Dani kršćanske kulture“, te  raznim humanitarnim koncertima. Kao plod njihovog rada izašao je 2009. godine nosač zvuka „Zagrljaj ljubavi“ sa njihovim autorskim pjesmama, a trenutno je u pripremi i novi nosač zvuka.