U prostorijama Filozofskog fakulteta predstavljen je 7. broj časopisa studenata Filozofskog fakulteta Humanist.  Osim o novostima na Fakultetu i pojedinim fakultetskim odsjecima, studentskim aktivnostima udruga iTheom i Toma Arhiđakon, u časopisu se obrađuju i aktualna društvena pitanja u Hrvatskoj i svijetu s posebnim naglaskom na izazove s kojima se susreću mladi, poput iseljavanja, gubitka vjere u institucije, porast psihičkih poteškoća, nasilja, seksualnog uznemiravanja, marginalizacija određenih skupina ljudi, ali i različite povijesne, umjetničke, pedagoške, filozofske, sociološke, književne i jezične teme. Časopis je predstavila glavna i odgovorna urednica, Ana Ćurčić,  koja se ovom prigodom zahvalila svima koji su sudjelovali i pripomogli u realizaciji ovoga broja: Sveučilištu u Splitu i Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu, Dekanici FFST, izv. prof. dr. sc. Gloriji Vickov, prodekanu doc. dr.sc. Gordanu Matasu, prodekanu doc.dr.sc. Darku Hrenu, knjižničarkama Snježani Dimzov i Silviji Ursić,  svim članovima uredništva časopisa (Ivana Bošnjak, Petra Božanić, Marko Delić, Matea Jonjić, Andrea Jović, Ana Karađole, Marita Šegvić, Kristina Šimić, Luka Ursić, Nikolina Vukanić), lektoricama (Lucija Andreis, Ivana Bošnjak, Petra Božanić, Suzana Jerković, Andrea Jović, Kristina Šimić),  autorici naslovnice Luciji Ećim, autoru grafičkog dizajna časopisa Vidi Vuletiću, te Andrijani Mirni Marin na fotografijama.