Projekt Sport Against Violence and Exclusion – SAVE predstavljen je u četvrtak 11. travnja u prostorijama Kineziološkog fakulteta. Kineziološki fakultet u Splitu, partner je u međunarodnom projektu kojeg izvodi ukupno 9 partnerskih organizacija iz 7 europskih država. Sport protiv nasilja i isključenosti (eng. Sport Against Violence and Exclusion - SAVE) projekt je financiran u sklopu EU programa Erasmus+ Sport, a osnovni ciljevi projekta su: definiranje kompetencija potrebnih za predviđanje, izbjegavanje i prestanak nasilja, isključivanja i netolerancije kroz sport, te korištenje sporta kao „alata“ za rješavanje sukoba; rješavanje sukoba kao dijela budućeg kurikuluma na sveučilištima i programima cjeloživotnog učenja; izgradnja kapaciteta sportskih obrazovnih ustanova za učinkovito upravljanje uporabom „alata“ za rješavanje sukoba – kazao je prof.dr.sc. Zoran Grgantov, glavni istraživač projekta dodajući kako je u cilju ostvarivanja navedenih ciljeva projekta, „dizajn“ projekta iziskivao utvrđivanje trenutnog stanja kako bi se prikupile potrebne informacije i podaci na kojima će se temeljiti daljnje projektne aktivnosti.
O važnosti ovog projekta govorio je i prorektor prof.dr.sc. Željko Radić istaknuvši kako je paradoks što se napretkom društva nasilje ne smanjuje, stoga je prijeko potrebno o nasilju govoriti i kontinurano istraživati sve njegove aspekte u svrhu što bolje prevencije.
Kao pravnik mislilo sam da adekvatnom kaznom najbolje možemo prevenirati nasilje, ali mislim da sport isto tako može odigrati značajnu ulogu – kazao je prorektor Radić.
Projekt je u trenutnoj fazi izrade nastavnog programa nakon čega slijedi pilot faza u kojoj će se predstaviti kroz predavanja trenerima i studentima kineziologije. Nakon povratnih informacija program će se dodatno doraditi te kao konačan i definirati.
Kako je kazao izv.prof.dr.sc. Dražen Čular s digitalnog aspekta projekt je inovativan i moderan što je i zorno prikazano predstavljanjem web stranice projekta i moodle – online digitalne platforme za učenje gdje je program postavljen na jezicima svih zemalja uključenih u projekt.
Klubovi su dobrodošli priključiti se on-line platformi te se  na taj način promovirati kroz SAVE projekt, jednako kao i treneri koji time dobivaju dodatne kompetencije za unaprjeđenje trenerskih programa. Finalni programi su namijenjeni za fakultete i klubove koje će ju moći koristiti u daljnjem radu – istaknuo je profesor Čular.
Na kraju je predstavljen i promo-video projekta u kojem su sudjelovali sportaši ambasadori: 
Hamza Barry - HNK Hajduk
Matea Jelić - TKD Marjan
Dina Levačić - daljinsko plivanje
Dino Sinovčić - paraplivanje
Elena Vukić - OK Kaštela
Da Min Kim - Lacrosse Split legion
Elsie Angeles - jazz dance, zumba Step
Leon Jajetić - SPK Marulianus