U petak, 10. svibnja 2019.  predstavnici  Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti,  Marko Pilić, mag. forens. i Marko Perkušić, mag. forens., podijelili su humanitarnu večeru u prihvatilištu za beskućnike udruge MoSt. Hrana je kao i uvijek bila pripremljena u restoranu Indeks, identična ponudi koju su imali i studenti koji su jeli toga dana u Indeksu. Ova akcija našeg Sveučilišta kojom se želi senzibilizirati širu lokalnu zajednicu na potrebu pomaganja potrebitim, trajat će do 7. lipnja u ovoj akademskoj godini.