Obaviještavamo studente da prijava u aplikaciju UNISpoT u svrhu pregleda ugovora, rezervacije nogometnih terena ili pregled stanja na iksici, privremeno nije u funkciji.
Poteškoće će biti otklonjene u što krećem roku.

Ostale funkcije aplikacije možete nastaviti koristiti bez poteškoća.