Sveučilište u Splitu i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH objavljuje natječaj za časnike za vezu za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU 2020.
Uvjete za prijavu, kao i sam način prijave na natječaj možete pronaći u samom natječaju.