Erasmus+ nagrađuje studente koji su išli na razmjenu, stručnu praksu, volontirali, imali sportski trening, odnosno sve one koji su bili dio njihovog programa zadnji 30 godina! Detalje pročitajte u članku http://szssplit.hr/erasmus-nagraduje-svoje-polaznike