U petak, 28. travnja 2017. služba Student servisa će raditi od 07:30 do 13:00 sati.