Natječaj za dostavljanje prijedloga kandidata za nagradu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu 

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu sukladno članku 6., stavku 1., Pravilnika o nagrađivanju studenata, studentskih udruga, profesora, sveučilišnih sastavnica i infrastukturnih jedinica Sveučilišta, na 17. sjednici održanoj 26. travnja 2017.g., pod točkom 2. dnevnog reda, donosi Odluku o raspisivanju natječaja za predlaganje kandidata za nagrade Studentskog zbora Sveučilištu u Splitu za akademsku godinu 2015./2016.
VRIJEME ODRŽAVANJA NATJEČAJA;
Natječaj je otvoren od 27. travnja 2017. godine do 6. svibnja 2017. godine u 23:59 sati.
PRAVO SUDJELOVANJA;
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Splitu, skupine studenata i svaka studentska udruga koja je registirana na Sveučilištu u Splitu do 01.10.2017. godine. Svi zainteresirani mogu elektroničkim putem poslati prijedloge za nagrađivanje uz kratko objašnjenje i naznaku kategorije u kojoj se prijavljuje.
VRSTE NAGRADA SU;
Nagrada za izniman doprinos radu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu
Nagrada za najuspješniji studentski projekt
Nagrada za izniman doprinos unaprijeđenju studentskog standarda
Nagrada za najbolje ocjenjenu sveučilišnu sastavnicu
Nagrada za studenta volontera
Nagrada za najbolju promociju Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

NAGRADU MOŽE DOBITI;
svaki redovni student Sveučilišta u Splitu,
svaka registrirana studentska udruga na Sveučilištu u Splitu,
sve sastavnice Sveučilišta u Splitu,
sve infrastrukturne jedinice na Sveučilištu u Splitu,
svaki djelatnik Sveučilišta u Splitu,
vanjski suradnici Sveučilišta u Splitu.

POVJERENSTVO ZA NAGRAĐIVANJE;
Studentski zbor Sveučilišta u Splitu imenuje Povjerenstvo za nagrađivanje koje se sastoji od 3 člana iz redova Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.
Povjerenstvo za nagrađivanje prima prijedloge kandidata za nagrade.
Po završetku natječaja, Povjerenstvo dostavlja Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu pristigle valjane kandidature.

REZULTATI NATJEČAJA
Nakon završetka natječaja i provedenih dužnosti Povjerenstva za nagrađivanje Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na sljedećoj sjednici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu odlučuje o prijedlozima kandidata za nagrađivanje.
Studentski zbor Sveučilišta u Splitu po primitku prijedloga od strane Povjerenstva za nagrađivanje odlučuje o kandidatima za nagrade iz kategorija 1., 3., 5. i 6. iz članka 3.
Obavijest o rezultatima ovog natječaja te konačna odluka Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu objaviti će se na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu u roku od 3 dana od završetka natječaja.