U tijeku je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Studentskog centra u Splitu. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu Slobodna Dalmacija na adresu: Studentski centar u Splitu, 21 000 Split, Cvite Fiskovića 3, s naznakom: "Za natječaj za ravnatelja- ne otvarati".