Sveučilište u Splitu, sukladno odluci Senata od 27. travnja 2017. godine raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2017./2018.
Tekst natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
Natjecaj za upis studenata ak_god_17_18