Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 100. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 29. lipnja 2017. godine, Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za upis u I. godinu DIPLOMSKOG studija u akademskoj godini 2017./2018.
Tekst Natječaja i Odluka Senata nalaze se u prilogu ove obavijesti.