Na temelju članka 31. stavka 1. Statuta Sveučilišta u Splitu, a u svezi članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 30. i 31. Statuta Sveučilišta u Splitu, na 42. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj dana 29. lipnja 2017. godine pod točkom 16. dnevnog reda, donesena je odluka koju možete pročitati u prilogu.