Stipendiranje odlaska studenata Sveučilišta u Splitu na Penn State University odvija se već drugu godinu zaredom u sklopu Globalnog strateškog partnerstva između tih dviju institucija. Kandidati se prijavljuju na natječaj u skladu s raspisanim kriterijima među kojima su ključni aktivno znanje engleskog jezika te već uspostavljena suradnja s jasno razrađenim planom posjete i očekivanim rezultatima koji moraju pomoći jačanju suradnje između institucija. Ove godine se stipendira 11 studenata s 15.000 kn po studentu za boravak oko 15 dana na PSU. Trenutno je na PSU 7 studenata koji su došli u pratnji prorektora prof.dr. Alena Solde, 1 sa studija Medicine je već bio u sklopu posjeta profesora medicinskog fakulteta, dok 3 planiraju posjet tijekom studenog, zajedno sa svojim splitskim mentorima.
Samantha Vanessa Pavić, mag.ing.arh.  U međuvremenu od dobivanja stipendije do odlaska na PSU diplomirala u lipnju 2017. na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije
Razrada zajedničkog projekta - UNIST – FGAG / PSU – STUCKEMAN SCHOOL OF ARCHITECTURE / KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA: “Combining traditional stone crafting techniques with digital technologies”. Za vrijeme boravka na PSU, Samantha je zajedno sa profesorom Joseom Duarteom PhD. (Chair in Design Innovation – Director of the Stuckeman Center for Design Computing) razrađivala plan primjene digitalnih tehnologija u kombinaciji sa tradicionalnim klesarskim metodama, za nadolazeću realizaciju projekta u 2018. godini. Projektna realizacija obuhvaća multidisciplinarnu radionicu sa tehnološkom obukom UNIST & PSU studenata, te fazu primjene i realizacije usvojenih tehnologija u kombinaciji sa tradicionalnim metodama obrade kamena na Braču. Na samom projektu sudjelovati će dvije PSU škole, Stuckeman School of Architecture, te School of Visual Arts, sa profesoricom Cristin Millett. Projektni team od strane Splitskog Sveučilišta pod vodstvom prof. Borisa Trogrlića, dekana Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije, čine: profesorica Mirela Galić (FGAG), Samantha Pavić, profesorica Mirjana Bonković (FESB), te profesori sa UMAS-a, Goran Balić i Robert Jozić. U projekt je uključen i profesor sa Arhitektonskog fakulteta Zagreb, Roberto Vdović. Poseban akcent jest na Klesarskoj školi, kao i viziji pohađanja multidisciplinarne radionice bivših učenika škole, koji su danas studenti Sveučilišta u Splitu, zajedno sa ostalim studentima Sveučilišta u Splitu (FGAG, FESB, UMAS) te studenatima sa Penn State-a. Za vrijeme boravka na PSU, Samantha je također sudjelovala kao gost kritičar na prezentacijama projekata studenata Arhitekture, 4. godine – Design Studio V, pod voditeljstvom profesorice Lise Iulo, Stuckeman School of Architecture.
Jure Krolo, mag. ing.mech., student poslijediplomskog studija strojarstva na FESB-u. Asistent na zavodu za proizvodno strojarstvo, katedra za tehnologije. Uže područje interesa su materijali i obrada deformiranjem. 
Na PSU boravio kod profesora dr. sc. Dinesha Agrawala, direktora centra za obradu materijala mikrovalovima i inženjerstva na odjelu za znanost o materijalima i inženjerstvo. Centar je vodeći u svijetu za istraživanje obrade materijala mikrovalovima. Primjena energije mikrovalova je relativno novo istraživačko polje u kojem su glavni fokus istraživačke grupe prof. Agrawala inovacije i razvoj tehnologije s ciljem povećanja kvalitete i performansi keramika, metalnih prahova, tvrdih metala, kompozita i drugih proizvoda. Jure je ostvario kontakt s prof. dr. sc. Agrawal koji je iskazao je interes za međusobnu suradnju Sveučilišta Penn State i Sveučilišta u Splitu. Upoznao se s principima rada više različitih uređaja za sinteriranje materijala mikrovalovima. Proveo je određeni broj eksperimenata s ciljem što boljeg upoznavanja i razumijevanja tehnologije. Također je ostvario kontakt s dr. sc. David Fecko, koordinatorom za odnose s industrijom instituta za istraživanje materijalate se razgovaralo o mogućoj suradnji s institutom. Isto tako oranizirano je razgledavanje instituta i upoznavanje s opremom. Institut za istraživanje materijala je dio 225 milijuna dolara vrijednog Millennium Science Complex centra. 
Maja Kovačić,mag.ing.mech., studentica poslijediplomskog doktorskog studija strojarstva na FESB-u i asistentica na Zavod za strojarstvo i brodogradnju, Katedra za mehaniku. Područje interesa  su fenomenološke elasto-plastične konstitutivne formulacije ortotropnih materijala te razvoj i implementacija modela koji uzimaju u obzir distorziju funkcije tečenja i funkcije plastičnog potencijala s razvojem plastične deformacije. 
Boravila je na PSU gdje je pod mentorstvom prof. dr. sc. Reuben Krafta sudjelovala kao član istraživačke grupe The Computional Biomechanics Group. Svojim vještinama i znanjem sudjelovala je u rješavanju problema s  kojima se susreću kolege iz spomenute istraživačke grupe, točnije problem opisa anizotropnog ponašanja mekih tkiva i njihova implementacija u numeričke simulacije. Također, za vrijeme boravka u njihovom laboratoriju provedena su eksperimentalna mjerenja na ''Split-Hopkinson Pressure Bar'' (Kolsky Bar) na dvije aluminijske legure u svrhu dobivanja određenih materijalnih svojstava u ovisnosti o različitim brzinama. Tijekom boravka zajedno s kolegama s FESB-a posjetila je Millennium Science Complex, gdje se nalazi  najveća istraživačka organizacija sveučilišta  Material Science Institute  s  jednim od najboljih laboratorija za ispitivanje materijala gdje se ujedno razgovaralo o mogućoj suradnji.
Edita Jerončić, univ. bacc. philol. angl. et paed., studentica diplomskog studija engleskog jezika i književnosti i pedagogije na FFST-u. 
Na PSU je surađivala s više profesora sa odjela za engleski jezik. Prof. Sternlieb upoznala ju je sa programom kolegija ''What is Literature'' i preporučila određenu literaturu za proučavanje tijekom boravka na PSU. Rasprave sa studentima na kojima je sudjelovala omogućile su joj uvid u različite načine književne analize. Sudjelovanje u raspravama o pročitanim djelima također joj je pružilo priliku da aktivno koristi znanje engleskog jezika u obrani svojih argumenata. Prisustvovala je i na satovima prof. Stevens iz kolegija ''American Literature from 1865'' gdje je povezala nove spoznaje sa već stečenim znanjem iz kolegija ''Američka književnost'' profesora Matasa sa FFST-a. Također, znanje stečeno na FFST-u o analizi pjesama bilo joj je od velike koristi na satovima iz kolegija ''Reading Poetry'' prof. Marsha. Predstavila je ostalim studentima moguće interpretacije pročitanih pjesama na način kako je to radila proteklih godina na FFST-u. Susrela se i s prof. Rivera-Barnes na čijem je predavanju bila kada je profesorica posjetila FFST u srpnju ove godine. Profesorica planira ponovni posjet u ožujku 2018. godine zajedno s nekoliko svojih studenata u svrhu nastavka dosadašnje suradnje. 
Luka Jadrić, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) muzike,  student diplomskog studija na Umjetničkoj akademiji u Splitu-u. Područje specijalizacije: Violina
Na PSU kontakti su mag. mus. Max Zorin, profesor violine zatim  mag. mus. James Lyon, profesor violine te mag. mus. Gerardo Edelstein, voditelj orkestra i pročelnik odsjeka za dirigiranje. Na PSU Luka je odradio ogledni sat violine s profesorima koji su dali svoje stručno mišljenje. Slušao satove profesora s drugim studentima i prosviravanja studenata koja se održavaju jednom tjedno (petak); studenti komentiraju sviranja kolega potičući ih da se što više trude i rade kako bi bili bolji glazbenici.
Sudjelovao u filharmonijskom orkestru Penn State-a svirajući:
• G. Gershwin – Amerikanac u Parizu
• F. Liszt – Klavirski koncert br. 1 u Es-duru
Ostvario kontakt s  navedenim profesorima, od kojih su profesori violine Max Zorin i James Lyon iskazali želju za posjetom Sveučilištu u Splitu i Umjetničkoj akademiji u Splitu sa svojim studentima gdje bi radili sa studentima u Splitu u okviru održavanja seminara, sviranja u orkestru i komornog sviranja.

Dr. sc. Željko Penga, asistent na FESB-u (doktorirao u međuvremenu od trenutka dobivanja stipendije do odlaska na PSU). Područje specijalizacije: Numerička i eksperimentalna analiza membranskih (PEM) vodikovih gorivnih članaka. 
Na PSU bio je kod prof. dr. sc. Chao-Yang Wanga, šefa katedre za strojarstvo i nuklearno inženjerstvo te je objavio preko 2000 znanstvenih članaka i radova, jedan od vodećih projektanata Toyote Mirai, koja je pogonjena membranskih vodikovim gorivnim člancima te je osvojila prestižnu nagradu Green Car Award 2016. Profesor Chao-Yang Wang je iskazao interes za međusobnu suradnju Sveučilišta Penn State i Sveučilišta u Splitu te je dogovorena posjeta na  FESB-u kako bi se dogovorili detalji vezani za moguću skoru suradnju vezanu za jedan od projekata. Posjetio je njihove laboratorije na PSU s ciljem upoznavanja tima profesora Chao-Yang Wanga te njihovog područja istraživanja. Zajedno s kolegama s FESB-a posjetio je Millennium Science Complex. Nakon Penn State-a Željko će u razdoblju od 1. do 5. listopada posjetit najveću svjetsku elektrokemijsku konferenciju, Electrochemical Society Meeting, u Washington DC gdje će prezentirati temu doktorata koji je nedavno obranio na FESB-u.

Josip Radovan, student treće godine preddiplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Splitu. Područje specijalizacije: Engleski jezik i književnost te Hrvatski jezik i književnost, atletika (profesionalno)
Na PSU je kontaktirao profesoricu Beatriz Rivera-Barnes te profesora John Gondaka, Head Coach and Director of Penn State's Track and Field program. Po prethodnom dogovoru, odradio je prvi trening s glavnim trenerom Johnom Gondakom, koji je promatrao te dao svoje savjete. Nastavio je trenirati s klubom te na taj način saznao više o balansiranju učenja (fakulteta) i sporta te o važnosti sporta i sportskih aktivnosti za američka sveučilišta – što će Josip potaknuti i pokušati promijeniti na Sveučilištu u Splitu. Ostvareni su kontakti s još druga tri trenera. Trener je izrazio mogućnost Josipova dolaska na diplomski studij na PSU, što bi uključivalo predstavljanje Penn State Universityja na natjecanjima atletike. Također, postoji mogućnost da trener sa svojom ekipom dođe na pripreme u Split te da se na takav način povežu sportske aktivnosti dvaju Sveučilišta. Također, Josip je sudjelovao na predavanjima iz predmeta “What is literature?”, “Reading poetry” i “American Literature” kod profesorice Lise Sternlieb, profesora Johna Marsha te profesorice Erice Stevens, s kojima su ostvareni kontakti za daljnju suradnju, što pomaže Josipovu daljnjem napretku obzirom da studira engleski jezik i knjiženost. Nadalje, profesorica Beatriz Rivera-Barnes planira sa svojim studentima posjetiti Split u ožujku sljedeće godine te će se na takav način nastaviti suradnja.