Čak 35 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova potpisano je danas, 5. listopada u zgradi Vlade Republike Hrvatske. Projekti se odnose na razvoj znanstvenih istraživačkih centara, opremanje bolnica i domova zdravlja, očuvanje kulturne i prirodne baštine, izgradnju studentskog doma te razvoj sudskog e-registra.

Ukupna vrijednost ugovora za 10 istraživačkih projekata, za 10 ZCI-ja, iznosi 373.441.015,62 kune, što predstavlja značajna ulaganja u vrhunsku znanost u Hrvatskoj. Među njima je i projekt „STIM-REI“ (eng. Research, Innovation, Education; hrv.: Istraživanje, inovacija, edukacija) s ukupnim iznosom dodijeljenih bespovratnih sredstava od 37.302.901 kn.

Ugovor za projekt " STIM REI" je u ime Vlade RH potpisala ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, a u ime Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović i voditeljica centra STIM i samog projekta, prof. dr. dr. h. c. Vlasta Bonačić-Koutecký.
Članovi zajednice prijavitelja projekta su Sveučilište u Splitu, Mediteranski institut za istraživanje života (MedILS) i Institut Ruđer Bošković (IRB), a početak projekta je već 15. listopada 2017. i trajat će pet godina.

STIM-REI, projekt Centra izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije (STIM), povezuje istraživanje s inovacijom i edukacijom kroz tri područja unaprjeđivanja, odnosno kroz tri projektna elementa utemeljena na izvrsnosti i aktualnosti:

I. Napredna tehnologija na nanoskali fokusirat će se na tehnologiju za unaprjeđenje obnovljivih izvora energije i za medicinsku dijagnostiku razvojem novih materijala za gorivne članke i solarne ćelije, te dizajnom novih nanostrukturiranih materijala za biosenzoriku i biomedicinu.
II. Voda i okoliš uključuje zaštitu kvalitete i kvantitete vode, utjecaje klimatskih promjena i plavu biotehnologiju.
III. Edukacija i prijenos znanja i tehnologije predstavlja inovativnu poveznicu rezultata istraživanja unutar područja unaprjeđivanja i njihovu primjenu u svrhu poticanja poduzetničkih ideja te samozapošljavanja.