Humanitarna akcija Humano srce splitskog sveučilišta vezana za podjelu  večere u prihvatilištu Udruge MoSt,u kojoj su sudjelovale sve sastavnice našeg Sveučilišta, na isti način se nastavlja i ove akademske godine.
Akcija je ponovno započela u petak 6. listopada kada su prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu, i prorektor prof.dr.sc. Marko Rosić podijelili obroke našim sugrađanima o kojima skrbi Udruga Most.
- Cilj ovakvih akcija je pomoći potrebitima, ali i senzibilirati studente koji će aktivnim sudjelovanjem bolje shvatiti svoju ulogu u društvu te uvidjeti kako je netko više u potrebi od njih. Naposljetku, to će ih učiniti boljim osobama – kazao je rektor Anđelinović ističući kako se na taj način također stvara odgovornost intelektualnih elita koje će u budućnosti voditi ovu državu.
Prema riječima rektora izdvajanja za hranu Udruzi MoSt nisu se osjetila, s obzirom da su raspoređena na sve sastavnice, a pomoglo se najpotrebnijim sugrađanima. 
- Najvažnije je da Sveučilište svakog petka donese svjetlo u prihvatilište i da upravo mi budemo oni koji promoviraju najvažnije humane i etičke standarde  - poručio je rektor Anđelinović.
Akcija je imala pohvalan kontinuitet i iznjedrila je još neka humanitarna djelovanja naših studenata i profesora, što je ohrabrujući podatak za daljnja ovakva nastojanja.