Rektor Univerziteta u Zenici prof.dr.sc. Damir Kukić  posjetio je u srijedu 10. siječnja Sveučilištu u Splitu gdje su ga primili rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, prorektori prof. dr. Marko Rosić, prof. dr. sc. Alen Soldo i prof. dr. sc. Rosanda Mulić  te dekan FGAG-a prof. dr. sc. Boris Trogrlić.
Na sastanku se razgovaralo o unaprjeđenju suradnje ovih dviju ustanova, mogućnostima razmjene studenata i profesora te radu na zajedničkim projektima.