Svečana podjela potvrdnica o završenome semestru učenja hrvatskoga jezika i kulture za strane polaznike, održana je u srijedu, 31. siječnja, u prostorijama Filozofskoga fakulteta na  Peristilu.
U ime Filozofskoga fakulteta polaznike zimskoga semestra pozdravio je prodekan za znanost i međunarodnu suradnju dr. sc. Gordan Matas koji je polaznicima zaželio da im boravak i učenje hrvatskoga jezika i kulture na splitskome sveučilištu ostane trajno u sjećanju. Programe učenja hrvatskoga jezika i kulture u zimskome semestru uspješno je završilo osamdesetak stranih polaznika od kojih većina planira i u ljetnome semestru pohađati programe učenja hrvatskoga jezika i kulture u Centru za hrvatske studije u svijetu.