Predstavljanje projekta Rekonstrukcija studentskog doma „Bruno Bušić“ , održano je u utorak, 6. veljače, u vijećnici Rektorata Sveučilišta u Splitu, uz nazočnost prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića, rektora Sveučilišta u Splitu, prorektora prof. dr. sc. Marka Rosića i prof. dr. sc. Branka Matulića, Petra Smajića, ravnatelja Studentskog centra Split sa suradnicima Matkom Matkovićem, pomoćnikom ravnatelja i Marijanom Bašićem, arhitekta Ante Kuzmanića, Matea Marušića, zamjenika predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu i Aleksandre Banić, voditeljice Ureda za EU projekte.

Projekt je bio prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." te je potpisivanjem ugovora u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije ovaj projekt dobio bespovratna sredstva u iznosu od 32.550.000,00 kuna, ukupna vrijednost projekta je 61.643.911,00 HRK. Korisnik, odnosno Sveučilište u Splitu, obvezno je osigurati sredstva u visini od 28.230.952,00 kuna za financiranje, a to će biti ostvareno uz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i vlastita sredstva partnera projekta Studentski centar Split.

Rektor Anđelinović je uvodno istaknuo kako je riječ o važnom infrastrukturnom projektu, kojim će se povećati kapacitet smještaja ovog Studentskog doma, a pri tome će porasti i studentski standard. Naime, Studentski dom "Bruno Bušić" nije zadovoljavao temeljne zahtjeve za građevinu i druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utječu na ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu, s obzirom da Dom od početka njegove gradnje, odnosno stavljanja u funkciju 1978. godine za potrebe Mediteranskih igara, nije obnavljan. Zbog toga, Dom ove godine nije primio stanare, odnosno studente, već im je dodijeljena subvencija u iznosu od 600 kuna, od čega 400 kuna financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a 200 kuna Studentski centar Split.
Projektom rekonstrukcije namjerava se osigurati 174 smještajne jedinice, za 465 osoba, od čega 121 trokrevetnih soba, 49 dvokrevetnih soba te 4 jednokrevetne sobe prilagođene osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.
Rektor je naglasio kako će i nakon obnove, odnosno rekonstrukcije i nadogradnje Studentskog doma "Bruno Bušić", i dalje smještajni kapaciteti biti nedostatni za sve studente koji žele smještaj u domovima te je najavio pripremu potrebne dokumentacije za izgradnju novog doma u Kampusu, uz pomoć EU fondova, za što su već donijete odluke na Senatu Sveučilišta u Splitu, a i dalje traju radnje za kampus Klis.

Nadogradnjom četvrtog kata s dvokrevetnim sobama osigurava se povećanje kapaciteta studentskog doma. Na četvrtom katu smještena je 41 dvokrevetna soba sa sanitarnim čvorom. U svrhu očuvanja topline na svim zidovima pročelja biti će izvedena toplinska izolacija, a u svrhu zaštite od buke biti će izvedeni novi pregradni zidovi između smještajnih jedinica i prema hodniku, kao i izmjena svih stavki vanjskih i unutarnjih otvora. Projektom se planiraju postojeći kapaciteti obnoviti i opremiti sukladno potrebama studenata. Osim osiguranja osnovne funkcije smještaja, planiraju se poboljšati i ostali sadržaji studentskog doma, a koji bitno utječu na kvalitetu smještaja, a samim time i na uspješnost obavljanja fakultetskih obaveza.

Cjelokupni radovi planiraju se odvijati istovremeno kroz jedan građevinski zahvat kako bi se minimiziralo vrijeme u kojem studenti neće moći biti smješteni u studentskom domu. Planirani rok za završetak radova je veljača 2020. godine.

Autorica ovog projekta je Darinka Kuzmanić, dipl. ing. arh., iz Arthitektonskog biroa Ante Kuzmanića.