Organizacijski odbor Festivala znanosti je na današnjem  radnom sastanku s rektorom Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimunom Anđelinovićem i prorektorom za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Alenom Soldom dogovorio smjernice budućeg rada i daljnju suradnju. Ovogodišnje svečano otvaranje Festivala znanosti prvi put će se održati na Kampusu, a Sveučilište će i dalje financijski i organizacijski podržavati ovu tradicionalnu manifestaciju s ciljem da i Festival znanosti bude dio promocije svih sastavnica Sveučilišta u Splitu.