Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća studija Vojnog pomorstva održana je u utorak 21. veljače u vijećnici Pomorskog fakulteta, pod presjedanjem rektora prof.dr.sc. Šimuna Anđelinovića.

Predsjednicom Vijeća studija, ujedno i voditeljicom studija imenovana je prof.dr.sc. Merica Slišković, prodekanica za nastavu Pomorskog fakulteta, dok je za zamjenika izabran doc. dr.sc. Luka Mihanović, predstavnik MORH-a.
Ostali članovi vijeća su: prof. dr. sc. Rosanda Mulić, prorektorica Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Jadranka Herceg, MORH, doc. dr. sc. Željko Karas, dekan Visoke policijske škole, Anamarija Batinović, predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, general-bojnik Mate Pađen, kapetan bojnog broda Boris Kero, HVU, Silvija Kokan, prof, HVU, brigadir, mr. sc Slobodan Čurčija, dekan HVU, brigadirka mr.sc. Vesna Trut, HVU, predstavnici Pomorskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Nikola Račić, izv. prof. dr. sc. Zvonimir Lušić, doc. dr. sc. Zdeslav Jurić, predstavnik Filozofskog fakulteta doc.dr.sc. Ivan Matijević, predstavnici studijskog smjera Vojna nautika doc.dr.sc. Ivica Pavić, Slaven Sučević, dipl. ing. Pomorskog prometa, predstavnici studijskog smjera Vojno brodostrojarstvo izv.prof.dr.sc. Ivan Komar, Tino Sumić, dipl.ing. brodostrojarstva.

Studijski program Vojno pomorstvo (VP) petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Splitu. Smjerovi studija su Vojna nautika, Vojno brodostrojarstvo i Vojna elektrotehnika.

Studij traje 10 semestara ili 5 godina i njegovim završetkom stječe se najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom studijskog programa dobiva se akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva: smjer vojne nautike, smjer vojnog brodostrojarstva i smjer vojne elektrotehnike. Studenti su stipendisti Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a godišnje će se moći upisati njih 40, temeljem položene državne mature te zadovoljenih propisanih posebnih uvjeta.