Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije tijekom veljače 2018. godine održala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu 13. ciklus obrazovanja pod nazivom „EU ŠKOLA“ – program obrazovanja za upravljanje programima i projektima financiranim iz bespovratnih sredstava Europske Unije.
„EU ŠKOLA“ namijenjena je jedinicama lokalne samouprave – gradovima i općinama i institucijama sa područja Splitsko-dalmatinske županije koje žele osposobiti svoje zaposlenike konkretnim praktičnim znanjima za pripremu projektne dokumentacije, dobivanje nepovratnih EU sredstava i provedbu projekata sukladno EU pravilima. Pristup i metode izvođenja programa zasnivaju se na radu u malim skupinama, individualnom radu s polaznicima, raspravama i praktičnim vježbama u izradi metoda analiza, osmišljavanju projekta i izradi projektnog prijedloga.
Edukaciju su uspješno održale predavačice Jelena Petrov i Antonija Eremut Erceg, a provodila se kroz četiri modula u ukupnom trajanju od 9 dana od 9. do 22.veljače 2018. godine.
− Modul 1 – Uvod u Kohezijsku politiku EU i priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova 
− Modul 2 – Vještine upravljanja projektnim ciklusom 
− Modul 3 – Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU 
− Modul 4 – Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (nacionalno zakonodavstvo)