Delegacija sveučilišta Aix Marseille u sastavu  rektor Sveučilišta Yvon Berland, Sylvie Daviet, prorektor za međunarodnu suradnju, Thierry Paul, prorektor za nastavu, Pierre Chiappetta, prorektor za znanost, Maryline Crivello, izvršna direktorica A*MIDEX, Isabelle Renaudet, zadužena za međunarodnu suradnju u mediteranskom okružju i  Virginie Perret,voditeljica Ureda rektora, posjetila je u četvrtka 1. ožujka splitsko sveučilište.  U Rektoratu ih je primio prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu s prorektorima prof.dr.sc. Alenom Soldom,  prof. dr. sc. Markom Rosićem i prof. dr. sc. Brankom Matulićem. 
Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima  suradnje sveučilišta Aix Marseille i Sveučilišta u Splitu, a rektor Anđelinović izrazio je želju da se između dvije ustanove uspostavi strateško partnerstvo, koje bi značilo suradnju u svim područjima i na svim razinama, po modelu suradnje koje Sveučilište već ima s Penn State sveučilištem, Sveučilištem u Coburgu, Mariboru i REGIOMED klinikama. Gostima iz Francuske prorektor Soldo je kroz kratku prezentaciju predstavio Sveučilište, nakon čega je , Sylvie Daviet, dopredsjednica zadužena za međunarodnu suradnju domaćine pobliže upoznala s njihovim sveučilištem. Naime, Aix Marseill sveučilište ima više od 76 000 studenata, 3300 doktoranata,10 000 stranih studenata, 8000 zaposlenih, od čega su 4400 profesori, 19 fakulteta i 111 istraživačkih odjela, što ih čini najvećim sveučilištem u Francuskoj.
Prema riječima predsjednika Berlanda  suradnja sa splitskim sveučilištem ima veliki potencijal, naročito obzirom na zajedničko mediteransko okruženje te slične strateške ciljeve.
Nakon sastanka s Upravom, delegacija je upoznala i čelnike sastavnica Sveučilišta koji su imali priliku detaljnije predstaviti svoje fakultete. Nakon toga obišli su svečilišni Kampus te posjetili zgradu tri fakulteta, odnosno Kemijsko-tehnološki, Pomorski i Prirodoslovno-matematički fakultet te Medicinski fakultet.