Senat Sveučilišta u Splitu je na 52. sjednici održanoj u četvrtak 8. ožujka, na temelju Izvješća Povjerenstva za prikupljanje prijedloga za izbor rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2022. godine, utvrdio listu kandidata za izbor rektora (sukladno kriteriju prioriteta po abecednom redu prvog slova prezimena kandidata) kako slijedi:

1. Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović
2. Prof. dr. sc. Dragan Ljutić

Sjednica Senata Sveučilišta u Splitu na kojoj će se birati rektor Sveučilišta u Splitu održat će se dana 28. ožujka 2018. godine.

Do tada kandidati imaju pravo prezentirati svoj program.

Predmetna Odluka Senata Sveučilišta u Splitu te životopisi i programi rada kandidata nalaze se u prilogu.
Odluka 52. sjednice Senata
Program rada prof. Anđelinovic
Program rada prof. Ljutić
Životopis europass prof. Anđelinović
Životopis prof. Anđelinović
Životopis prof. Ljutić