Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2017./18.
Natječaj je otvoren do isteka sredstava, a Erasmus+ stručna praksa se može realizirati do 31.5.2019.
Prijave za socioekonomski status se predaju zajedno s prijavama za Natječaj (za studente koji ispunjavaju kriterije za slabiji socioekonomski status definiran Natječajem).
Više na 
http://www.unist.hr/novosti/me%C4%91unarodna-suradnja/natjecaj-za-erasmus-mobilnost-studenata-strucna-praksa-akgod-201718-92520