Znanstveni skup pod nazivom ECCE HOMO! Medicinski i teološki pristupi, kojeg su organizirali Hrvatsko katoličko liječničko društvo, podružnica Split i Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu održan je u petak 16. ožujka u Velikoj dvorani Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu.
Otvorenju skupa  nazočili su prof.dr.sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu s prorektorom prof.dr.sc. Markom  Rosićem, prof.dr.sc. Anđelko Domazet, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta, mons. dr. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-dalmatinski, mons. Jure Bogdan, vojni ordinarij, mons.dr. Petar Palić, novoizabrani hvarski biskup, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, gradonačelnik grada Solina Dalibor Ninčević, zamjenik gradonačelnika grad Splita Nino Vela, prof.dr.sc. Ana Planinc- Peraica, predsjednica Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, doc.dr.sc. Meri Matijaca, predsjednica splitske podružnice Društva, članovi Senata te brojni splitski liječnici.
Tema ovog skupa koji povezuje dvije profesije, liječničku i teološku nas svih intrigira jer pokazuje koliko su dvije naizgled različite profesije u biti vrlo bliske jedna drugoj. Zapravo u još široj perspektivi  raslojavanje teme o putu križa govori o životu svih nas, odnosno pokušava dati odgovore na pitanja kako prihvatiti terete koje nosimo, kojim putem ići i koje odluke donijeti – kazao je uvodno rektor Anđelinović ističući kako će upravo interdisciplinarni znanstveni  pristup dati najbolje odgovore na ova pitanja.
Mons. Barišić je pak kazao kako ovaj skup treba biti ohrabrenje svima da se bolje možemo nositi s bolešću te ujedno unaprijediti naše tjelesno i duhovno zdravlje.
U izlaganjima su sudjelovala 32 predavača koja su govorila o porukama  i samoj simbolici Križnog puta. Suočavanje s bolešću je jedinstveno iskustvo za svakog čovjeka, pogotovo ako je ona teška ili neizlječiva. Javljaju se mnogobrojna pitanja i dileme na koje je teško naći pravi odgovor. Na skupu se  također govorilo kako su na znanstvenoj razini prikazane dileme s kojima se suočavaju bolesnici, liječnici i teolozi kod bolesnika te boli i patnji koje bolest sa sobom nosi.