Na Veliki petak 30. ožujka 2018. caffe barovi Tinel i ,Kantun "C" radit će skraćeno od 07:00 do 12:00 sati. Naš mali dućan također će raditi u vremenu od 07:00 do 12:00 sati, a fotokopirnica SCopy od 08:00 do 12:00 sati.
Snack bar „Sveučilišna knjižnica“ na Veliki petak neće raditi.