Na 53. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu održanoj 28. ožujka na Ekonomskom fakultetu, za rektora Sveučilišta u Splitu, za mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2022. godine, izabran je prof.dr.sc. Dragan Ljutić.

Sjednici su nazočili svih 35 članova Senata, od kojih je tajnim glasovanjem 19 dalo podršku kandidatu prof.dr.sc. Draganu Ljutiću, dok je 16 članova glasovalo za kandidata prof.dr.sc. Šimuna Anđelinovića.