U ponedjeljak 09. travnja 2018. multifunkcionalnoj dvorani Sveučilišne knjižnice održano je kraće predavanje u organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, s ciljem predstavljanja programa doktorskog studija Sveučilišta u Melbourneu, Australija. O životu u Australiji i doktorskom studiju govorili su bivši splitski studenti, sada doktorandi na melburnškom sveučilištu, Ivan Majić i Jelena Gabela. Uvjete za studiranje u Australiji ocijenili su vrlo dobrima, a stipendija za doktorski studij sasvim je dovoljna za troškove života, koji su kako su naglasili, viši nego u Europi. Apliciranje za doktorski studij ujedno je i apliciranje za stipendiju, koja je nepovratna i ne obvezuje doktorande na ostanak na Sveučilištu nakon doktorata.