U petak, 27. travnja 2018. godine u amfiteatru Zgrade tri fakulteta, održane su  svečane promocije sveučilišnih prvostupnika i magistara struke Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Splitu.
Dekanica fakulteta prof. dr. sc. Jasna Puizina, zajedno sa prodekanicom za znanost doc. dr. sc. Ani Grubišić i prodekanom za nastavu doc. dr. sc. Vladimirom Pleština, promovirala je:
10 sveučilišnih prvostupnika biologije i kemije;
18 sveučilišnih prvostupnika nutricionizma;
5 sveučilišnih prvostupnika matematike i fizike;
10 sveučilišnih prvostupnika matematike i informatike;
7 sveučilišnih prvostupnika matematike;
10 sveučilišnih prvostupnika informatike i tehnike;
39 sveučilišnih prvostupnika informatike;
14 sveučilišnih prvostupnika fizike;
4 sveučilišna prvostupnika fizike i informatike;
17 magistara edukacije biologije i kemije;
4 magistra edukacije matematike i fizike;
6 magistara edukacije matematike i informatike;
12 magistara matematike;
9 magistara edukacije matematike;
8 magistra edukacije informatike i tehnike;
8 magistara edukacije informatike, 
1 magistra edukacije fizike i informatike, te
15 magistara fizike.

Za uspjeh postignut tijekom studija nagrađeni su najuspješniji studenti:
Delić Anja, Mimica Matea i Nižetić Mia – na preddiplomskom sveučilišnom studiju Biologija i kemija
Galić Sanja, Jerončić Mia, Jurić Vesna, Oštrić Ana Maria, Sarić Ivana, Sarić Mirna, Sušak Lana i Škorput Jadranka – na preddiplomskom sveučilišnom studiju Nutricionizam
Botić Mihaela i Jerković Ivana – na preddiplomskom sveučilišnom studiju Matematika i informatika
Ćatipović Leon, Jukić Ivo, Kodžoman Toni, Šarić Toni, Šunjerga Antonio i Tojčić Iva - na preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizika
Ćaleta Josip - na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika
Crnčević Doris, Knezović Mia, Kurte Anamarija, Kurtov Dorotea, Martinović Ana, Omrčen Maja, Pavlinović Mia, Prolić Ana – Marija i Žure Klara - na diplomskom sveučilišnom studiju Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Stojan Antonia - na diplomskom sveučilišnom studiju Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Kalinić Matea, Olivari Luca i Vukorepa Ivana - na diplomskom sveučilišnom studiju Matematika; smjer: teorijski
Čvrljak Toni, Gojun Petra Marija i Žmire Damira - na diplomskom sveučilišnom studiju Matematika; smjer: računarski
Ivković Josipa i Mikulić Josipa Terezija - na diplomskom sveučilišnom studiju Matematika; smjer: nastavnički
Ziterbart Bruno - na diplomskom sveučilišnom studiju Informatika; smjer: nastavnički
Puljas Ana i Šimičić Dunja - na diplomskom sveučilišnom studiju Fizika; smjer: Biofizika;
Eterović Emil, Gjergja Marijana i Penović Karlo - na diplomskom sveučilišnom studiju Fizika; smjer: Fizika okoliša;
Baljkas Marija i Giljanović Duje - na diplomskom sveučilišnom studiju Fizika; smjer: Računarska fizika. 

Popis svih promoviranih studenata u prilogu.