U srijedu, 16. svibnja 2018. u 17:00 sati, na PMF-u, amfiteatar A-1-1 održat će se predavanje GMO hrana: budućnost ili pošast!? Predavanje će održati student forenzične kemije i molekularne biologije Roko Kunčić, a osmišljeno je kako bi se sagledale mogućnosti korištenja modernog genetičkog pristupa u zdravstvene, znanstvene, ekonomske, gospodarske i druge korisne svrhe. Usporedit će se GMO hranu sa organski uzgojenom hranom, te ukazati na sličnosti i razlike. Ovo predavanje pruža mogućnost svima da osjete revolucionarni razvoj genetike koji se ostvaruje i u sadašnjim vremenima, te dapače nikad razvoj genetike nije bio veći nego što je sada.