Dana 15.11.2018 će doći do promjene radnog vremena
- caffe bar Sveučilišna knjižnica od 07.30 - 17.00h
- caffe bar Kantun „C“ od 07.00 - 15.00h
- caffe bar Tinel od 07.00 - 23.00h zbor utakmice Hrvatska - Španjolska
- Naš mali dućan od 07.00 - 21.00h