Zbog radova unutar zgrade, na lokaciji Teslina 10, objekt jednostavne prehrane "PMF" će započeti s radom 1. listopada 2019.