Za sve korisnike studentske prehrane dežurni restorani u subotu 16. studenog 2019. su restoran  "FGAG" i restoran Index. 

U nedjelju, 17.11.2019., dežurni restorani za sve korisnike studentske prehrane su restoran Kampus i restoran Spinut.