Za sve korisnike studentske prehrane dežurni restorani u subotu 14. prosinca 2019. su restoran Index i restoran FGAG. 

U nedjelju 15. prosinca za sve korisnike studentske prehrane dežurni restorani su restoran Kampus i restoran Hostel Spinut.