Restoran Kampus u utorak 17 prosinca 2019. god., radit će skraćeno do 15 sati. 
Umjesto restorana Kampus, korisnici studentske prehrane mogu koristiti usluge restorana Ekonomski fakultet i restorana FGAG.
U srijedu, 18. prosinca restoran Kampus će raditi prema redovitom radnom vremenu.