Dežurni restorani u subotu, 14. listopada 2017. god. su restorani „FGAG“ i „Indeks“, a u nedjelju, 15. listopada 2017. god. restorani „Kampus“ i „Hostel Spinut“.